Hava Tahliye Cihazı
1/2" DG200
Detail
Hava Tahliye Cihazı
1/2" DG200
Detail

Otomatik hava tahliye cihazları ısıtmalı, sıcak sulu tesisatlarda, sıhhi tesisatlarda veya güneş enerjisi tesisatlarında cebri veya tabii dolaşım bulunan kapalı devrelerde oluşan havanın dışarıya atılmasını sağlayan bir cihazdır. Cihaz bütün dünyada yaygın olarak kullanılır. bilhassa ısıtma tesisatlarında havalık toplama şeklinde tabir edilen ısıtma tesisatlarının en üst noktalarındaki hava toplama boru tesisatlarının yerine almıştır.özellikle soğuk bölgelerde tavan arasında bulunan havalık toplama tesisat boruları, tesisat işçilik, izolasyon ve donma sorunlarını tamamen ortadan kaldırılmıştır. Cihaz, tesisatlar içinde sıvı sirkilasyonu bulunan hatların en üst noktalarına ( hava toplaması muhtemel ) monte edilir. Cihaz, içerisinde şamandıra ve buna bağlı yaylı subap kapama ve açma mandalından ibarettir. Şamandıranın, tesisattaki sıvının kaldırma kuvvetine bağlı olarak aşağıya ve yukarıya hareketine uygun şekilde kendisiyle birlikte hareket eden subap, kapama ve açma mandalının hava subabını açmasını veya kapaması sağlar. Çok basit bir sistem olmasına karşın çok hassas bir cihazdır. Genellikle üç ana parçadan oluşur. Üst kapak, gövde ve gövdenin tesisata bağlanmasında kullanılan ara parçası olan emniyet subabı tabir edilen yine yaylı olarak çalışan çek valf parçasıdır. Cihaz şamandıralı sistem olarak çalıştığından tesisata dikey olarak monte edilir ve cihaz subap kapağı bir miktar gevşek bırakılır. Bu sayede tesisatta oluşacak hava otomatik olarak dışarıya atılır. Şayet subap kapağı kapalı tutulursa cihaz otomatik olarak hava atma işlemini yapamaz.

 

Gövde

:

Prinç-CuZn40Pb2

 

Body

:

P-CuZn40Pb2

 

Çalışma Sıcaklığı

:

max 110 o C

 

Working Temperature

:

max 110 o C

 

Çalışma Basıncı

:

max 10 Bar

 

Working Pressure

:

max 10 Bar

 

Çalışma Basıncı

:

min 0.80 MSS

 

Working Pressure

:

min 0.80 MSS

 

Ağırlığı

:

120 gr

 

Weight

:

120 gr

 

Bağlantı

:

G 1/2 "

 

Connection

:

G 1/2 "

 

Uygunluk

:

TSE

 

Appropriateness

:

TSE

 

  • DG 200 Otomatik Hava Tahliye Cihazı 110°C kadar ısıtma ve sıcak su tesisatları ile birimlerinin devamlı ve otomatik olarak hava tahliyesini sağlar. Özellikle sıcak sulu kalorifer tesisatlarındaki ana dağıtım hatları üzerindeki hava tahliye cihazı hava tüpleri yerine ve çıkış kolonlarının bitim noktalarında devamlı ve otomatik olarak çalışır.
  • Kullanıldığı yerlerde 110°C kadar ısıdan, kimyasal maddelerden ve paslanmadan etkilenmez. Montaj noktasına ek montaj parçası çekvana ile beraber dikey olarak monte edilir. Hava tahliyesinin otomatik olarak sağlanabilmesi için valf subap kapağı ( bir - iki ) tur gevşetilir.
Teknik Özellikler